S Erasmem+ za tablety do Barcelony

Díky tomu, že Jiráskovo gymnázium získalo grant z evropského programu Erasmus+, mohli se dva jeho učitelé zúčastnit kurzu Tap-Swipe-Pinch ve španělské Barceloně. Kurz byl zaměřen na využívání dotykových zařízení (především tabletů, ale i mobilních telefonů) ve výuce.

Kurz organizovala finská společnost Euneos, vedli jej dva lektoři (ze Slovinska a z Anglie) a zúčastnilo se ho celkem 28 učitelů z jedenácti zemí (Holandska, Řecka, Litvy, Portugalska, Makedonie, Rakouska, České republiky, Rumunska, Německa, Finska a Turecka), výuka probíhala pochopitelně v angličtině.

Hlavním obsahem kurzu byly ukázky konkrétních aplikací a jejich využití ve výuce. Celkem jsme prošli téměř čtyřicet různých aplikací, od těch základních z rodiny Googlu až po speciální aplikace pro jednotlivé výukové předměty. Každý den byl zaměřen na určitou skupinu aplikací. Mezi probíraná témata patřila „výuka bez papíru“ (Paperless Classroom) a „výuka založená na otázkách a odpovědích“ (Inquiry Based Learning), a protože obrázek řekne více než tisíc slov, byla tato část zakončena skupinovou prací zaměřenou na vytvoření krátkého videa, jeho střih a výsledné publikování. Dále jsme se dozvěděli o možnostech „využití her a herních principů při výuce“ (Gamification) a seznámili s praktickými ukázkami využití tabletů při výuce.

Prostřednictvím realizované mobility získali dva učitelé gymnázia nový pohled na zapojení prostředků moderní výpočetní a komunikační techniky do výuky. Generačně mladší Jan Preclík, učitel výpočetní techniky, robotiky a matematiky, mohl porovnat to, co již studentům po odborné stránce nabízíme a ve výuce používáme, s tím, co bylo na kurzu prezentováno a porovnat přístupy v jiných zemích k dané problematice. Zdeněk Polák, učitel fyziky a matematiky, generačně starší a svými přístupy k výuce spíše konzervativnější, se zde seznámil se základními principy moderních komunikačních zařízení a dozvěděl se o jejich možnostech i omezeních. Právě vzhledem k tomu, že se mobility účastnili zároveň, je přínos tohoto odborného kurzu mnohem vyšší, než kdyby se ho účastnil každý zvlášť. Na místě konzultovali přínos a možnosti jednotlivých aplikací pro další vzdělávací práci jak v odborně zaměřeném předmětu Informační a komunikační technologie, tak ve všeobecně vzdělávacích předmětech matematika, fyzika a dalších.

Časově byl kurz poměrně náročný, denně od 8.45 do 16.15. Oba účastníci zbývající čas maximálně využili k poznání místních zvyklostí, kultury a vůbec způsobu života místních obyvatel. Navštívili řadu kulturních akcí, muzeí, pamětihodností a míst, navštěvovaných nejen turisty, ale hlavně místními obyvateli.

Jan Preclík, Zdeněk Polák