Informace o projektu

Projekt Erasmus+: Comenius – KA 1
Aktivita: Mobilita pracovníků škol
Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA101-000785

Projektové období: 14. 9. 2014 - 13. 9. 2016


Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod
Telefon/Fax:  +420 491 423 243
E-mail:  sekretariat@gymnachod.cz

eu_countries_2

Úvodní stránka

Dvoutýdenní kurz v irském Dublinu

Na konci minulého školního roku jsem se díky programu Erasmus plus vydal na dva týdny do Irska. Můj kurz, který se konal 13. až 24. června ve škole jménem Linguavia specializované na jazykovou výuku cizinců v centru Dublinu, se skládal ze dvou částí.

První z nich byl každodenní skupinový seminář, který se zaměřoval na jazykové kompetence na úrovni proficiency a metodologii výuky převážně gramatických struktur a prohloubení znalosti idiomatické stránky anglického jazyka. (Pokračování textu…)

Erasmus+ Santiago de Compostela

V druhé polovině července jsem měla díky programu Erasmus+ možnost vycestovat do španělské Galicie, konkrétně do hlavního města Santiago de Compostela, kde jsem absolvovala kurz Video a storytelling. Ačkoliv se jednalo již o pátý kurz ve Španělsku a myslela jsem si, že mě nemůže nic překvapit a překonat zážitky z loňských let, letošní zkušenost předčila mnohonásobně ty z let loňských. Naprosto nadšená jsem byla jak z kurzu, tak z lidí které jsem poznala, ale i z kulturního prostředí v Santiagu de Compostela a v neposlední řadě také z úchvatné přírody. (Pokračování textu…)

S Erasmem+ v Rize

Ve dnech 27. 6 až 8. 7. 2016 jsme se zúčastnili vzdělávacího a metodického kurzu v ruském jazyce v rámci programu Erasmus pro učitele. Tento kurz probíhal ve velmi vzdáleném od nás v hlavním městě Lotyšska – Rize. Toto krásné město, které leží při ústí řeky Západní Dviny do Rižského zálivu Baltského moře má rozlohu 307 km2 a s více než 702 tisící obyvateli je největší městem Pobaltí. (Pokračování textu…)

CLIL kurz v jihozápadní Anglii

V srpnu jsem absolvovala čtrnáctidenní kurz metody CLIL (Content Language Integrated Learning) v Exeteru. Tato metoda spočívá ve využití cizího jazyka (v mém případě angličtiny) ve výuce odborných předmětů. Předpokládá se, že učitel odučí svou hodinu nebo její část v cizím jazyce, čímž podpoří jazykovou vybavenost žáků (žák musí pochopit instrukce učitele i obsah učiva, naučí se odborné termíny, musí komunikovat se spolužáky a reprodukovat naučený obsah v cizím jazyce). Ta je především v případě budoucích vysokoškolských kádrů velmi důležitá a je vhodné ji rozvíjet všemi cestami a co nejdříve. (Pokračování textu…)

Erasmus+: Nice

Hned na začátku prázdnin (4. – 15.7.2016) jsem se vydala do Francie, konkrétně do Nice, kde jsem se účastnila metodického kurzu výuky francouzštiny. První týden byly náplní mých hodin hravé aktivity ve výuce francouzštiny. Zároveň jsme vytvořili ve skupinkách během týdne společenskou hru použitelnou ve výuce. (Pokračování textu…)

Jak jsem studoval na Oxfordu

Tak Erasmus+ mi umožnil i tohle. Ještě nedávno jsem žil v domnění, že na Oxfordu nemůže studovat každý, že to není jen tak pro někoho, že už to je prostě NĚCO – studovat na Oxfordu. Moje sebevědomí provizorně našplhalo až do výšek věžiček koleje Christ Church, neb jsem věděl, že já tuhle větu („Studoval jsem na Oxfordu!“) budu smět říkat jako samozřejmou pravdu.

Erasmus+ v Paříži

Ve dnech 25. 4. – 6. 5. 2016 jsem se zúčastnil kurzu francouzského jazyka a metodiky ve škole Paris Langues. Přípravy na můj dvoutýdenní pobyt, můj příjezd, ubytování a první den ve škole proběhly hladce. Intenzivní kurz francouzského jazyka byl zaměřen na problematické gramatické jevy, jejich praktické užití a na trendy současné slovní zásoby, hovorový jazyk – tzv. verlan. V neposlední řadě jsme se věnovali i zábavným způsobům výuky francouzštiny. Také jsem docházel na odpolední individuální kurzy, kde jsme se věnovali aktuálním tématům ve Francii a sdíleli jsme spolu své pedagogické zkušenosti. (Pokračování textu…)

ERASMUS+ – ISLAND

Počátkem měsíce května jsem odletěla do Rejkjavíku na Island, kde jsem se účastnila kurzu pod názvem Metalearning + Thinking Skills. Byl to pětidenní kurz, ve kterém jsme se učili jak se učit a přemýšlet, o tom jak přemýšlíme. Bylo nás celkem 33 účastníků z různých zemí  – Belgie, Holandska, Německa, Španělska, Rakouska, Řecka, Švédska a Itálie. Já jsem byla jediná Češka. (Pokračování textu…)