S Erasmem+ v Rize

Ve dnech 27. 6 až 8. 7. 2016 jsme se zúčastnili vzdělávacího a metodického kurzu v ruském jazyce v rámci programu Erasmus pro učitele. Tento kurz probíhal ve velmi vzdáleném od nás v hlavním městě Lotyšska – Rize. Toto krásné město, které leží při ústí řeky Západní Dviny do Rižského zálivu Baltského moře má rozlohu 307 km2 a s více než 702 tisící obyvateli je největší městem Pobaltí.

Protože jsme byli ubytování v hotelu velmi blízko hlavního vlakového nádraží a zároveň i historického centra města, měli jsme možnost vícekrát si tyto místa projít a tak i obdivovat např. románskou monumentální katedrálu Dom z počátku 13. století nebo i Rižský zámek, který byl adaptován na prezidentský palác a po rekonstrukci v 90. letech se stal sídlem prezidenta Lotyšské Republiky. Architektura mnohých domů je porovnatelná s městy jako Vídeň, Petrohrad nebo Barcelona. V Lotyšsku a rovněž i v jeho hlavním městě žije více národností, v současnosti asi 59% Lotyšů a 28% Rusů, ale v menší míře jsou zastoupeny i jiné národnosti, např. Bělorusové, Ukrajinci, Poláci, Litevci a jiné.

Nyní něco bližšího o kurzu samotném. Dopoledne probíhala výuka ruského jazyka a v odpoledních hodinách výuka metodiky. V rámci výuky ruštiny jsme řešili zejména řečová zadání vycházející z četby textů. Pochopit a interpretovat texty svými slovy nebylo vždy v diskuzi právě snadné. Část naší práce byla věnována poslechu s porozuměním on-line televizního zpravodajství na aktuální sociální a kulturní témata při velmi rychlém tempu řeči. V odpolední části kurzu jsme se seznamovali s ukázkami různých typů výukových aktivit, získali jsme také informace o učebnicích a internetových zdrojích. Zajímavé jazykové hry, soutěže, obrázky stimulující řeč nás opravdu inspirovaly.

Všichni naši lektoři byli profesionální a velmi vstřícní. Tímto kurzem jsme si oživili a prohloubili znalosti jazyka. A co na závěr? Mobilita nás velmi obohatila a kromě jiného jsme se seznámili s realitou současného života v bývalé sovětské pobaltské republice.

M. Šimon, V. Ševeleva