Kurz v Londýně v rámci programu Erasmus+

Ve dnech 8. – 12. 6. 2015 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnil kurzu British Culture for Teachers of English as a Foreign Language pořádaném londýnskou pobočkou školy Language Link. Kurz byl zaměřen na britskou kulturu z historické, ale i současné perspektivy: zaměřoval se na aktuální otázky, které rezonují britskou společností: např. multikulturalismus a výhody, ale také problémy, které s sebou nese (obyvatelé Londýna jsou dnes patrně nejrozmanitější komunitou na světě), skotský separatismus, vztah Britů k evropským institucím, přesun významných nemovitostí do rukou nebritského kapitálu, kultura mladých lidí, reforma školství, bytová krize, sociální a ekonomické otázky, proměny britské angličtiny a podobně. Díky tomu, že se škola nachází v centru čtvrti Bloomsbury s bohatou kulturní, především literární historií, jsme mohli podrobně studovat a odkrývat historický vývoj Londýna na určitém místě, ať už z pohledu urbanismu, architektury nebo kulturního dědictví.

Díky dvěma ochotným a fundovaným lektorům kurzu jsme se dozvěděli spoustu detailů ze života britské společnosti a díky tomu, že počet účastníků byl nízký, jsme se mohli také leccos dozvědět např. o školských systémech a vzdělávacích otázkách v jiných zemích – další frekventanti byli z Dánska a Itálie; diskuse o školství probíhala – na pozadí vzdělávacích problémů Británie – mezi účastníky průběžně.

Věřím, že kontakty, které jsem během týdne v Londýně získal, využiji i pro budoucí projekty, do kterých se budou moci zapojit studenti a učitelé naší školy – moji dánští kolegové o to projevili výslovný zájem. Konkrétně začneme malým projektem zaměřeným na dopisování mezi studenty, na který bude možné navázat komplexnějším bilaterálním projektem.

Štěpán Nosek