Ivana Matěnová – zpráva z mobility Erasmus+

V červenci 2015 jsem absolvovala pobyt s jazykovým zaměřením ve Velké Británii. Cílem této mobility bylo zlepšení mých jazykových dovedností tak, abych byla schopna v odborných předmětech (biologie a matematika) použít prvky angličtiny a lépe tak připravit zájemce o tyto předměty na jejich budoucí studium na vysoké škole. Na tento první jazykový kurz by měl navazovat kurz CLIL, který by mne měl vybavit metodicky. (Pokračování textu…)

Erasmus+, kurz Intensive English including British Culture and Literature

Ve dnech 22. 6. – 3. 7. 2015 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnil kurzu Intensive English including British Culture and Literature v jedné z poboček celosvětově známé americké jazykové školy Kaplan. Škola se nacházela v centru Londýna na Leicester Square, což mi dalo možnost každý den po výuce navštívit známé londýnské památky a také si užívat ruch velkoměsta. (Pokračování textu…)

Erasmus+ – Španělsko – Valencie

Poslední dva srpnové týdny jsem měla možnost zúčastnit se dvoutýdenního kurzu pro učitele ve Valencii v rámci programu celoživotního vzdělávání Erasmus+.  Nebyla to moje první zkušenost s výjezdem na podobný zahraniční kurz, v předchozích letech jsem získala stipendia na kurzy v programech Comenius a Grundtwig v Salamance, Granadě a Seville. O to víc pro mě byl důležitý výběr vhodného kurzu v dobré jazykové škole. V rámci programu můžete využít služeb agentury, která vám vše zařídí, můžete hledat v databázi kurzů, ale já jsem tentokrát dala na osobní doporučení bývalé studentky našeho gymnázia, která v této jazykové škole absolvovala kurz v loňském roce a teď již můžu říct, že jsem udělala dobře.

(Pokračování textu…)

Kurz v Londýně v rámci programu Erasmus+

Ve dnech 8. – 12. 6. 2015 jsem se v rámci programu Erasmus+ zúčastnil kurzu British Culture for Teachers of English as a Foreign Language pořádaném londýnskou pobočkou školy Language Link. Kurz byl zaměřen na britskou kulturu z historické, ale i současné perspektivy: zaměřoval se na aktuální otázky, které rezonují britskou společností: např. multikulturalismus a výhody, ale také problémy, které s sebou nese (obyvatelé Londýna jsou dnes patrně nejrozmanitější komunitou na světě), skotský separatismus, vztah Britů k evropským institucím, přesun významných nemovitostí do rukou nebritského kapitálu, kultura mladých lidí, reforma školství, bytová krize, sociální a ekonomické otázky, proměny britské angličtiny a podobně. (Pokračování textu…)

Erasmus+: Irsko

V letech 2014-2016 se naše gymnázium zapojuje do programu Erasmus+. Jako první jsem využil možnosti vyjet na dvoutýdenní vzdělávací kurz v hlavním městě Irska. Škola se nacházela v centru Dublinu a byla zaměřena na celoplošnou výuku anglického jazyka. Dopoledne jsem po předchozí domluvě s vedením školy absolvoval tradiční výuku obecného anglického jazyka s důrazem na konverzaci a zlepšení porozumění. Celkem do hloubky jsme probírali i gramatiku a obohacovali jsme si slovní zásobu. Práce nás čekala i doma ve formě domácích úkolů a esejí. Za velký přínos považuji také možnost sdílet své didaktické zkušenosti s místními učiteli, ale také s ostatními studenty školy, kteří byli pedagogicky zaměřeni. (Pokračování textu…)

Job Shadowing v dolnosaském Georgsmarienhuette

V letech 2014-2016 se naše gymnázium zapojuje do programu EU Erasmus+. Jeho součástí jsou aktivity v rámci projektu Kvalitní učitel znamená  vzdělaný žák. Aktivita job – shadowing nám umožnila na krátkou dobu navštívit partnerské gymnázium Oesede v německém městě Georgsmarienhütte v Dolním Sasku a získávat zkušenosti při stínování práce našich zdejších kolegů. S hostitelskou školou jsme předem stanovili cíle, náplň, práva i povinnosti a před zahájením mobility sepsali dohodu mezi účastníky a vysílající i přijímací stranou. Komunikace probíhala převážně pomocí e-mailu, Skype a telefonicky. (Pokračování textu…)