Informace o projektu

Projekt Erasmus+: Comenius – KA 1

Aktivita: Mobilita pracovníků škol

Název projektu:  Kvalitní učitel znamená vzdělaný žák

Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA101-000785

Celková výše grantu: 72629 EUR
Cestovní náklady: 8570 EUR
Pobytové náklady: 35989 EUR
Náklady na organizaci: 10500 EUR
Kurzovné: 17570 EUR
Náklady na účastníky se specifickými potřebami: 0 EUR

Projektové období: 14. 9. 2014 – 13. 9. 2016